• tex beskriv helhetsintrycket av produkten
  • Minst 50 tecken. De mest värdefulla kommentarerna bör innehålla specifika exempel på:
    • hur du använder produkten
    • saker som du uppskattar med produkten
    • saker som du uppfattar mindre bra med produkten
  • Att förstå fördelar och nackdelar är inte ett måste men däremot kommer de att hjälpa andra användare att skaffa sig bättre uppfattning om produkten.
  • Your details

  • Vi sparar inte din e-postadress och adressen kommer inte heller att visas på sidan.