Hallbarhet

Hur kan vi skapa mer värde för mindre resurser?

Vad betyder hållbarhet för AkzoNobel? Svaret är att hållbarhet är avgörande för vår framgång.

Vi vet att vår framtid hänger på vår förmåga att skapa mer värde för mindre resurser. Därför har vi tagit fram ett koncept som ska driva på innovation och verka för radikal resurseffektivisering, samtidigt som det ska inspirera medarbetare, kunder och leverantörer till en hållbar verksamhet i stort och smått.

AkzoNobel har valt är att arbeta efter en strategi som innebär att vi arbetar med resurseffektivisering längs hela värdekedjan. Det är viktigt att vi ökar takten i vårt arbete och tar reda på vilka förändringar som krävs inom våra marknadssegment. Fler innovationer, smarta lösningar, bättre rutiner och förnybar energi och råvaror. Målet är att produktionen ska ske med förnybara råvaror och energi och bidra till ett hållbart samhälle.

Det handlar om att tro att det är möjligt att ställa om till ett hållbart samhälle. Det är det förhållningssätt till problem och utmaningar som krävs för att kunna skapa mer värde med mindre resurser. Denna omställning gör vi bäst genom att samarbeta med kunder, leverantörer, myndigheter och organisationer.
Det handlar om att öppna upp för och se oändliga möjligheter i en ändlig värld. Att vända en uppenbar utmaning till en verklig möjlighet. Vi verkar i en värld som har begränsade resurser, men vår ambition och fantasi behöver inte vara det.

Vi visar hur vi kan skapa mer värde för mindre resurser.