Speciella förutsättningar

Speciella förutsättningar

Kan jag måla med annan färg på Hammerite Metallfärg?

Hammerite Metallfärger kan inte övermålas med andra färger eftersom de innehåller silikon. Silikon har begränsad vidhäftning som gör att andra metallfärger inte fastnar på underlaget.

Hur länge kan jag spara Hammerite Metallfärg?

Hammerite Metallfärg kan sparas i minst 2 år från det att den först öppnats. Om du önskar att spara överbliven färg se till att återsluta locket på burken ordentligt och förvara den i ett torrt, rumstempererat och ventilerat utrymme.

 

Speciella förutsättningar