Kontakt

Om du har frågor kring använding av Hammerite som du inte kan få svar på via FAQs är du välkommen att kontakta oss på:

Akzo Nobel Decorative Coatings AB
Staffanstorpsvägen 50
SE-205 17 Malmö

Tel 040 355000
Fax 040 355223
Email: tekniknorden@akzonobel.com

Kontakt oss